SOINILANSALMEN KYLÄYHDISTYS RY

Kylätoimikunnasta yhdistykseksi

Soinilansalmen kylätoimikunta rekisteröityi kyläyhdistykseksi vuonna 1998.  Kyläyhdistys jatkaa 80 -luvun alussa perustetun kylätoimikunnan ansiokasta toimintaa.  Kylän toiminnan tukipilariksi ostettiin Leppävirran kunnalta vuonna 1999 Soinilansalmen entinen koulukiinteistö, nykyinen Salmitalo.

Soinilansalmella on 110 asukasta, joista yli puolet on kyläyhdistyksen virallisena jäsenenä.

Valtakunnallinen Vuoden kylä 2013

Soinilansalmi palkittiin järjestelmällisestä työstä Vuoden kylä 2013 tunnustuksella. Kylä ei jää odottelemaan mahdollisia kuntarakenteiden muutoksia, vaan on ottanut ohjat käsiinsä ja luonut kyläsuunnitelman rinnalle hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman, jossa otetaan huomioon mahdolliset muutokset kunta- ja palvelurakenneasioissa. Soinilansalmen menestys pohjautuu suunnitelmallisuuteen.

Kyläyhdistyksen hallitus ja toimihenkilöt

13.5.2021 vuosikokouksessa valittiin hallitukseen ja toimihenkilöiksi

Arja Huovinen, puheenjohtaja

Timo Ripatti, varapuheenjohtaja

Eila Tolppanen, sihteeri

Päivi Ikonen, rahastonhoitaja

Annikki Malkki, Salmitalon varauskirjanhoitaja

Muut jäsenet: Annikki Malkki, Marjo Haatainen, Heikki Huovinen, Juhani Everilä, Marja Laamanen, Jenny Tiitinen ja Raija Ikonen

Kylä-, hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma

Soinilansalmen kyläyhdistyksen toiminnan tavoitteet

Palkinnot