SOINILANSALMEN KYLÄYHDISTYS RY

Kylätoimikunnasta yhdistykseksi

Soinilansalmen kylätoimikunta rekisteröityi kyläyhdistykseksi vuonna 1998.  Kyläyhdistys jatkaa 80 -luvun alussa perustetun kylätoimikunnan ansiokasta toimintaa.  Kylän toiminnan tukipilariksi ostettiin Leppävirran kunnalta vuonna 1999 Soinilansalmen entinen koulukiinteistö, nykyinen Salmitalo.

Soinilansalmella on 110 asukasta, joista yli puolet on kyläyhdistyksen virallisena jäsenenä.

Valtakunnallinen Vuoden kylä 2013

Soinilansalmi palkittiin järjestelmällisestä työstä Vuoden kylä 2013 tunnustuksella. Kylä ei jää odottelemaan mahdollisia kuntarakenteiden muutoksia, vaan on ottanut ohjat käsiinsä ja luonut kyläsuunnitelman rinnalle hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman, jossa otetaan huomioon mahdolliset muutokset kunta- ja palvelurakenneasioissa. Soinilansalmen menestys pohjautuu suunnitelmallisuuteen.

Kyläyhdistyksen hallitus ja toimihenkilöt

29.4.2018 pidetyssä vuosikokouksessa valittiin hallitus ja toimihenkilöt

Kyläyhdistyksen puheenjohtaja jatkaa edelleen Arja Huovinen.

Hallituksen jäseneksi valittiin:

Juhani Everilä, Heikki Huovinen, Päivi Ikonen, Raija Ikonen, Matti Kosunen, Airi Markkanen, Annikki Malkki, Timo Ripatti, Seppo Vepsäläinen ja Eila Tolppanen.

Varapuheenjohtajana toimii Seppo Vepsäläinen, sihteerinä Eila Tolppanen, rahastonhoitajana Päivi Ikonen ja varauskirjaa hoitaa Annikki Malkki.

Kylä-, hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma

Soinilansalmen kyläyhdistyksen toiminnan tavoitteet

Palkinnot