Järjestyssäännöt

Salmitalon vuokraaja / tilojen käyttäjä sitoutuu  noudattamaan näitä järjestyssääntöjä sekä tutustumaan laadittuihin turvallisuusohjeisiin.

1. VUOKRAAJA ON VELVOLLINEN KORVAAMAAN KOHTEELLE JA SEN IRTAIMISTOLLE AIHEUTTAMANSA VAHINGOT

 •  vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan Soinilansalmen kyläyhdistys ry:lle keittiötavaroiden ja  sisällä olevan kaluston rikkoontumiset sekä kiinteistön ja piha-alueen vahingoittumiset
 • mikäli vuokraus- aikana ilmenee Salmitalon laitteissa, sähkön ja veden käytössä ongelmia, ota välittömästi yhteys puh. 050-521 5957, jolloin voimme auttaa sinua mahdollisimman nopeasti
 • kaikki Salmitalon varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava välittömästi niiden aiheen ilmaannuttua suoraan omistajalle. Jälkikäteen tehtyjä valituksia ei huomioida.

2. TILOJEN SIIVOUS

 • Mikäli on sovittu, että vuokraaja suorittaa vuokraamiensa tilojen loppusiivouksen, mutta kuitenkin tilojen kunto vaatii kiinteistön omistajalta siivoustyötä, vuokraaja vastaa ylimääräisestä siivouksesta aiheutuneista kustannuksista

3. SALMITALON AVAIMIEN HALLINTA

 • Salmitalon kadotetuista avaimista vastaa vuokraaja. Uusien lukkojen asennuksesta ja avaimien teettämisestä aiheutuvista kuluista vastaa vuokraaja.

4. MELUTASON OHJEARVOT

 •  Soinilansalmen kyläyhdistys ry suosittaa noudattamaan seuraavia melutason ohjearvoja alueen asutuksen viihtyvyyden takaamiseksi, jotka ovat laadittu ympäristönsuojelulain periaatteiden mukaisesti:
  • Salmitalon sisätiloissa noudatetaan 95 dB ohjearvoa, jolloin musiikki tms. ei aiheuta meluhaittoja ympäröivälle asutukselle
  • ulkona klo 22 jälkeen on noudatettava yleistä yöajan 50 dB ohjearvoa
  • Kyläyhdistyksellä on melunmittausta varten desibelimittari, jonka käyttöön vuokraaja  opastetaan

Soinilansalmen kyläyhdistys ry