KYLÄTURVALLISUUS

Suunnitelmallista ja johdonmukaista toimintaa

”Mitä mahdollisesti voisi tapahtua ja mitä voidaan tehdä, jotta se ei tapahtuisi.” Kirjailija Veikko Huovinen

Tämä viisas ajatus kertoo, kuinka mahdolliset onnettomuudet sekä tapaturmat ja rikokset estetään kokonaan tapahtumasta ennakkoon ajattelulla. Mikäli jotain kuitenkin tapahtuu, silloin pystytään toimimaan paremmin, kun asiat on mietitty jo etukäteen. Tähän tähtää Soinilansalmen kyläyhdistys ry:n toiminta.

Kyläyhdistyksen toiminta perustuu suunnitelmallisuuteen, johdonmukaisuuteen ja alueen asukkaiden arjen hyvinvoinnin ja viihtyvyyden edellytysten luomiseen ja ylläpitämiseen. Kyläyhdistys on laatinut ensimmäisen kyläsuunnitelman 2007 ja sen jälkeen kyläsuunnitelma on päivitetty 2013, 2016 ja viimeisin tänä vuonna 2017.

Suomen Kylätoiminta ry:n hallinnoi ”Naapuriavulla hyvinvoivia kyliä”- hanketta ja kylämme edustajat osallistuivat koulutus/infotilaisuuteen talvella 2013. Tilaisuus avasi näkemään arjen turvallisuuden, asukkaiden omatoimisuuden ja ennaltaehkäisevän ajattelun merkityksen ja tärkeyden. Tilaisuuden antaman tiedon innoittamana päivitimme kyläsuunnitelman ja liitimme siihen hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman. Suunnitelmaan oli kirjattuna mm. kansalaistaitoihin liittyvää koulutusta tarkoituksenaan edistää asukkaiden arjen turvallisuutta ennaltaehkäisyllä ja lisätä toimintavalmiuksia hädän hetkellä.

MITÄ PELASTUSLAKI SANOO

Pelastuslaki 379/2011 painotetaan onnettomuuksien ennaltaehkäisyä ja asumisturvallisuuden parantamista. Laki osoittaa kiinteistöjen omistajien ja – haltijoiden vastuuta vaaratilanteiden ehkäisystä ja pelastustoimenpiteisiin varautumisesta. Mielestämme yksittäisten kuntalaisten turvallisuuden merkitys kasvaa entisestään tulevaisuudessa kuntien koon kasvaessa ja palvelujen keskittyessä suurempiin yksiköihin. Siksi olisi tärkeää parantaa kuntalaisten toimintavalmiutta ennen kuin apu saapuu paikalle sekä ennaltaehkäistä vaaratilanteita.

SALMITALO EVAKUOINTIKESKUKSENA

Salmitalo on peruskorjattu ja kunnostettu kyläläisten harrastus- ja vapaa-ajantoiminnan harrastuskeskukseksi sekä koulutus-, leiri- ja juhlakäyttöön sopivaksi. Peruskorjauksen yhteydessä on huomioitu, että Salmitalo toimii evakuointikeskuksena poikkeusoloissa yksittäiselle ihmisille tai laajemmalle ryhmälle.

HANKINNAT LEADER RAHOITUKSELLA

Kyläyhdistys on hankkinut Maaseudun kehittämisyhdistys Mansikka ry:n leader rahoituksella ison aggregaatin ja defibrilaattorin hankinnat. Aggregaatilla voidaan taata sähkökatkosten yhteydessä mm. vesihuolto. Lisäksi hyvällä suunnittelulla poikkeustilan aikana sähköä voidaan käyttää ns. porrastettuna. Salmitalo kokoaa vuoden aikana ison määrän ihmisiä harrastusten pariin ja tiloja vuokraavat eri tahot erilaisten juhlien, koulutusten ja leirien pitämiseen. Defibrillaattori on haluttu hankkia ”kaiken varalta, jos jotain sattuisi”. Kyläläiset ovat koulutettu laitteen käyttöön.

KOULUTUSTA KYLÄLÄISILLE

Kyläyhdistys järjesti neljän tunnin kansalais- ja  turvallisuustaitojen koulutuksen Salmitalolla 9.4.2016. Koulutuksessa käsiteltiin kouluttaja Maarit Antikaisen johdolla ensiapua – mitä teen, kuinka toimin ennen kuin ammattiapu saapuu paikalle, avun hälytys ja kuinka autan sairauskohtauksen saanutta.

Toinen merkittävä aihe oli ”Tunnussana turvallisuuteen; ENNALTA EHKÄISEMINEN”. Tämä osuus käytiin aivoriihityöskentelynä ja ”riihenlämmittäjänä” oli pj Arja Huovinen. Aloituksena katsottiin video tulipalon etenemisestä. Keskustelussa käytiin läpi kuinka estän tulipalot, tapaturmat, murrot, kuinka pärjään poikkeustilanteiden esim. sähkökatkoksien ajan; ruoka, juoma, lämmitys, wc:n käyttö, puhelin – ja tietoliikenneyhteydet, kodin turvallisuus ja tapaturmat, Salmitalo turvapaikkana ja evakuointikeskuksena.

KEHITTYVÄT KYLÄT – PALVELUITA TUOTTAMASSA KEHITTÄMISHANKE

Onni potkaisi kyläyhdistystämme, kun pääsimme Pohjois-Savon Kylät ry:n hallinnoimaan Kehittyvät kylät – palveluita tuottamassa kehittämishankkeeseen yhdeksi kyläturvallisuuden pilottikyläksi. Hanke sisältää muutakin kuin kyläturvallisuuteen liittyvää. Koko hankkeen tavoitteena on kartoittaa kylien ja asuinalueiden kylä- ja lähipalveluita sekä synnytetään uusia palveluita, löydetään monipalvelumalleja kylätaloille, tuotteistetaan ja tuotetaan kyläpalveluita sekä lisätään kyläturvallisuutta. Kyläturvallisuudessa hankkeen yhteistyökumppanina on mm. Pohjois-Savon pelastuslaitos.

Hankkeen aikana olemme järjestäneet Vältä vuaroo- kyläturvallisuuspäivän. Tilaisuudessa oli mahdollisuus harjoitella alkusammutusta, tarjolla oli sammuttimien huoltoa ja hätäensiapu vinkkejä, osallistujat saivat koordinaatit taloon tai mökkiin ja infoa mitä on Kotivara. Tilaisuus oli osallistujille maksuton ja avoin kaikille varautumisesta ja turvallisuudesta kiinnostuneille.

Soinilansalmelaiset pääsivät myös Kyläturvallisuus elokuvan tekemiseen. Elokuvaa ei kannata kirjoittamalla kuvailla vaan paras tapa on katsoa elokuva avaamalla linkki.

KYLÄTURVALLISUUS SEMINAARI MAASEUTUPARLAMENTIN YHTEYDESSÄ 1.9.2017

Esitimme rohkeasti järjestettäväksi maaseutuparlamentin yhteydessä kyläturvallisuus-seminaarin. Tämä onnistui iloksemme ja saimme yhteistyökumppaneiksi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry:n ja Pohjois-Savon Kylät ry:n Kehittyvät kylät – palveluita tuottamassa kehittämishanke. Tilaisuudessa oli kyläturvallisuus elokuvan ensiesitys.

Soinilansalmen Kyläturvallisuusseminaarissa (retki R7) pureuduttiin kyläturvallisuuteen eri näkökulmia tarkastellen. Aiheisiin tartuttiin uudella tavalla, sillä alustuksina nähtiin sketsejä kylän Minuuttiteatterin esittäminä. Aiheina olivat mm. tiestön kunto, kotivarautuminen, koordinaatit, poikkeustilat – sähkökatkokset, puhelin- ja tietoliikenneyhteydet sekä tulevaisuuden näkymät maaseudulla.

Osallistujia oli ympäri Suomea ja Itä-Suomea ja Pohjois-Savoa edustivat Pohjois-Savon pelastuslaitoksen ja Itä-Suomen AVIn edustajia, jotka vastailivat kyläläistemme kysymyksiin ja kuuntelivat tarkalla korvalla huoliamme. Päivän aikana käytiin vilkasta keskustelua ja eri toimijat saivat jakaa hyviä käytäntöjä toisilleen. Seminaari on saanut paljon hyvää palautetta ja myös kylämme asukkaat pitivät seminaaria antoisana. SPEK:n seminaaria käsittelevä artikkeli: Kyläturvallisuus on koko Suomen asia.

”TYÖTÄ RIITTÄÄ EDELLEEN”, toteaa kyläyhdistyksen puheenjohtaja ja jatkaa:

”Soinilansalmen kyläyhdistys ry katsoo arjen hyvinvointiin ja – turvallisuuteen liittyvät asiat koskettavat yhä enemmän harvaan asuttua maaseutua ja kylätaajamia. Huolenamme on, että turvallisuus kysymyksiä katsotaan kunta- ja kaupunkikeskusten näkökulmasta, jolloin päätöksen teossa jää huomioimatta maaseudun kylien erityispiirteet.

Eli meidän on tuotava esille näkemyksemme, kuinka voimme olla parhaita asiantuntijoita oman elinympäristöämme koskevissa asioissa. Vain me voimme tietää vaaranpaikat esim. liikenteessä ja silloin pystymme toimimaan vain vastuullisesti ja ajattelemalla tiellä liikkuvien turvallisuutta. Kuitenkin kyläyhdistyksemme anomus 60- rajoituksesta etenee hitaasti…anomus ”lepäilee jossain byrokratian portaassa”. Kuinkas se kirjailija Veikko Huovinen kirjoittikaan:

”Mitä mahdollisesti voisi tapahtua ja mitä voidaan tehdä, jotta se ei tapahtuisi.”